Levenstestament 

Vaak wordt er bij het horen van het woord testament gedacht aan een document waarin iemand die is overleden zijn of haar laatste wensen kenbaar maakt. Relatief weinig mensen zijn op de hoogte van het bestaan van de mogelijkheid tot het laten opstellen van een levenstestament. Middels een levenstestament kun je kenbaar maken hoe je bepaalde zaken graag geregeld wil hebben bij leven, in het geval je zelf over deze zaken geen beslissing meer kunt of wilt nemen. In een levenstestament wijs je één of meerdere personen aan die beslissingen voor jou mogen nemen met betrekking tot bijvoorbeeld financiële zaken. Je bepaalt zelf welke zaken je wel en welke je niet uit handen wilt geven. Dit in de breedste zin van het woord, want ook beslissingen met betrekking tot gezondheid, wilsbekwaamheid en euthanasie zijn onderwerpen die je vast kunt laten leggen in een levenstestament. Een levenstestament maken gebeurt altijd door de notaris. Hieruit volgt dan een notariële akte die in verreweg de meeste gevallen uit de volgende onderdelen bestaat:

  • De wensen van ‘de eigenaar’ van het levenstestament.
  • Een volmacht aan degene die volgens het levenstestament gemachtigd is om zaken te regelen of om beslissingen te nemen.
  • Eventuele bijlagen, waarbij je dan kunt denken aan een lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden, een taxatierapport van een kostbare verzameling, polissen van (levens)verzekeringen en dergelijke.

Een levenstestament maken is niet iets dat je zomaar even op een zondagmiddag doet. Een levenstestament maken kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is dan ook uitermate belangrijk dat je goed nadenkt over wat je hierin precies wilt benoemen. Bovendien is het minstens zo belangrijk om na te denken aan wie je deze belangrijke zaken over wilt laten.

Missing image

Is een levenstestament gratis?

Er zijn mensen die beweren dat er geen kosten zijn verbonden aan het laten opmaken van een levenstestament. Zij stellen dat je dit document geheel zelfstandig op kunt stellen en dat daarmee een levenstestament gratis is. Laat één ding duidelijk zijn, een gratis variant van deze notariële akte bestaat niet. Wel zijn er voorbeelden te vinden die je kunnen helpen bij het nadenken over en opstellen van dit document. Maar dit is wel degelijk iets anders dan te veronderstellen dat een levenstestament gratis is.


Bovendien is het gerechtvaardigd om te stellen dat je vaak niet beschikt over de juiste kennis met betrekking tot de consequenties die het uit handen geven van handelingen en het nemen van beslissingen kunnen hebben. De notaris beschikt wel over deze kennis en kan je dan ook precies die informatie geven die je nodig hebt om fundamentele beslissingen te kunnen nemen. We raden je aan om de opgestelde akte mee naar huis te nemen en pas in een later stadium te ondertekenen. Neem het document naar huis om daar nog eens in alle rust na te lezen en te overdenken. Ditzelfde kun je vragen aan degenen die je in het levenstestament hebt gevolmachtigd om voor jou in de plaats te treden, want ook deze persoon kan na het lezen van de conceptakte nog vragen hebben.

Wat zijn de levenstestament kosten?

De levenstestament kosten verschillen per notaris. Dit was vroeger wel anders, aangezien de tarieven van de notaris vast stonden. Het maakte destijds dan ook niet uit welke notaris je uitkoos, want qua prijs was je eigenlijk overal wel even duur uit. De keuze voor een bepaalde notaris werd voorheen dan ook voornamelijk ingegeven op basis van gevoel of vanwege de goede ervaringen van bekenden met een bepaald notariskantoor. Ook vandaag de dag is dit zeker nog een overweging waarom je wel of niet naar een bepaald notariskantoor zou gaan. De levenstestament kosten die een notaris in rekening brengt geeft echter steeds vaker de doorslag. Het loont dan ook zeker de moeite om verschillende notarispraktijken eens met elkaar te vergelijken qua prijs. Een notaris vergelijkingssite is hiertoe uitermate geschikt, maar uiteraard kun je ook verschillende notarissen bellen.


Naast voorlichting over het levenstestament en het opstellen hiervan speelt de notaris nog een belangrijke rol bij deze akte. Zo zorgt hij/zij ervoor dat het levenstestament wordt ingeschreven in het hiervoor bedoelde register, het Centraal Levenstestament Register (CLTR). Dit is noodzakelijk, want dit document moet wel kunnen worden opgevraagd door instanties of partijen in het geval er gebruik wordt gemaakt van het document. De akte zelf ‘verdwijnt’ in de kluis van de notaris. Indien je, om wat voor reden dan ook, het levenstestament wil herroepen of aanpassen, dan zal ook dit altijd via de notaris dienen te verlopen.

Last Updated: 12/08/2022
✔ Fact Checked by ElkeNotaris

Loek heeft er altijd van gedroomd om kunstenaar te worden. Hij bezoekt theater- en musicalvoorstellingen. Hij is ook een boekenwurm en een van zijn favoriete boeken is "In de hoogte" van Quiara Alegira Hudes. 

Contact

020-8005090

Ma - Vr: 09.00 - 18.00

Alleen bereikbaar op afspraak

Laat 49
1811 EB Alkmaar, Nederland

elkenotaris.nl is a registered trademark. Contact: contact@elkenotaris.nl 

KVK: 58114785 | BTW: NL852880595B01

Copyright 2024, REBEL Internet