Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Elkenotaris.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Elkenotaris.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door ElkeNotaris . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ElkeNotaris is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ElkeNotaris.


Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ElkeNotaris te mogen claimen of te veronderstellen.


ElkeNotaris streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Elkenotaris.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ElkeNotaris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Elkenotaris.nl op deze pagina.

Last Updated: 12/08/2022
✔ Fact Checked by ElkeNotaris

Ceylin is een fervent fan van science fiction films. Ze is altijd gefascineerd geweest door actiefiguren. Verhalen schrijven is haar hobby. Ze is ook een reisliefhebber en bezoekt graag plaatsen die in de films te zien zijn.

Contact

020-8005090

Ma - Vr: 09.00 - 18.00

Alleen bereikbaar op afspraak

Laat 49
1811 EB Alkmaar, Nederland

elkenotaris.nl is a registered trademark. Contact: contact@elkenotaris.nl 

KVK: 58114785 | BTW: NL852880595B01

Copyright 2024, REBEL Internet